Игри

Информация за страница Търговище

     Градът в североизточната част на България Ески Джумая днес е познат сред повечето българи като Търговище. Той е административен център на едноименните община и област, а по последни данни от преброяване на населението, живеещите на негова територия жители са почти 35 500. Цели 340 километра делят града от столицата София, което обаче не пречи на много туристи да го посещават или пък на хора, имащи близки и роднини там. За разлика от родопския регион, който се смята за тежък, търговишкият се отличава с изключително добро географско местоположение. Това от своя страна предполага наличието на добри условия за развитие във всяка една област – социална, икономическа и много други. Търговията там е била развита още от много отдавна, което пак се дължи на стратегическото му положение. Стара планина и Дунавската равнина имат важно място за страната и точно те са тези, между които се намира градът. Интересни са и релефът, и неговият климат.

     Зимата в Търговище е като цяло сурова и студена, което се дължи на духащите от североизточна посока ветрове. За сметка на това лятото е горещо и сухо. Равнинният и хълмистият релефи се редуват на територията на града – различни негови части са заети именно от тези релефни форми. Що се отнася до наличието на водни басейни, и тук има много какво да се каже. Въпреки че повечето неща в този аспект са негативни, те няма как да бъдат подминати. Преди всичко тук валят недостатъчни количества валежи, а релефът се характеризира със сериозен процент пропускливост. Голяма Камчия, Янтра и Русенски Лом са основните три басейна, от които населеното място прихваща във водно отношение. Но тъй като нито една от реките не протича напълно през града, това води до малки по размер техни водни басейни и съответно маловодност в тях. Тесните речни долини винаги се пълнят при изобилни валежи, а това създава предпоставки за наводнение. Растителният и животинският свят са богато описани в различни източници, следователно за тях може да се почерпи доста добра информация. Широколистната горска растителност и тревистата такава са най-често срещани, а от животните има наличие  на сърни, елени, диви свине и лисици.

      Богата е историята на град Търговище, като за всеки по-значителен етап от развитието на страната може да се каже по нещо интересно. Така например през януари 1878-ма година, когато се предвкусва освобождението на страната, събралите се в града и от околностите местни турци започват постепенно да се изтеглят към шуменски окръг. Панаирът и търговската улица били запалени обаче от останалите в града представители на турската армия, която тогава се предвождала от Джун Ахмед. Тогава изгаря и прочутата градска часовникова кула, а общият брой на загиналите местни жители достига до 485. Интересен е фактът, че в началото на 90-те и след техният край се наблюдава нарастване на процента на хора със сравнително високо образование. В религиозно отношение градът се дели на християни и мюсюлмани, като първите съставляват около 70 процента, а вторите – 30. Три православни църкви и една джамия функционират в населеното място, като името на джамията е Сахат.

eXTReMe Tracker